PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych wymiany urządzeń lewego dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym 11-to kondygnacyjnym w Opolu przy ul. Dambonia 155-157.

Wariant nr 1:
– demontaż istniejących urządzeń i drzwi przystankowych,
– kompletny montaż urządzeń dźwigowych z drzwiami przystankowymi obejmujący m.in. montaż kabiny z drzwiami, montaż drzwi przystankowych, montaż zespołu napędowego i sterowania itp.,
– inne niezbędne do wykonania prace, które warunkują poprawną pracę nowego dźwigu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
– przewiezienie zdemontowanych elementów dźwigu w miejsce wskazane przez Zamawiającego
– prace budowlane naprawcze i wykończeniowe (malowanie ścian przy drzwiach przystankowych, estetyczne wykończenie progów drzwi przystankowych, malowanie pomieszczenia maszynowni itp.)
– wszelkie formalności związane z przeprowadzeniem prac, ich odbiorem i dopuszczeniem dźwigów do eksploatacji

Wariant nr 2:
– zakres jak w wariancie nr 1 oraz dodatkowo włączenie wymienionego dźwigu „do pracy w grupie” z dźwigiem prawym.
Dane techniczne dźwigu:
– Udźwig – 550kg/6 osób
– Prędkość – 1 m/s,
– Liczba przystanków – 11 (od 0 do 10)
– Kabina – ściany wykonane ze stali nierdzewnej INOX, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, lustro naprzeciw drzwi kabinowych, poręcz, oświetlenie kabiny LED, oświetlenie awaryjne, moduł komunikacji dwustronnej oparty na systemie GSM
– Wymiar kabiny – co najmniej 1100x1160x2080 mm, w miarę możliwości technicznych wskazane jest zamontowanie kabiny o jak największych wymiarach
– Drzwi kabinowe – automatyczne 2-panelowe teleskopowe o wym. min. 800×2000 mm (preferowane 900x2000mm – w razie możliwości), wykonane ze stali nierdzewnej INOX
– Drzwi przystankowe – automatyczne 2-panelowe teleskopowe o wym. min. 800×2000 mm (preferowane 900x2000mm – w razie możliwości), wykonane ze stali nierdzewnej INOX
– Napęd – elektryczny (zasilanie – 380 V, oświetlenie – 230 V)
– Sterowanie – mikroprocesorowe
– Wskaźnik położenia – wyświetlacz
– Czujnik drzwiowy – fotokomórka (kurtyna)
– Rejestrator cykli pracy
– Dodatkowe – automatyczny dojazd do najbliższego przystanku wraz otwarciem drzwi w przypadku zaniku zasilania oraz automatyczny zjazd na przystanek podstawowy w przypadku sygnału z centrali pożarowej.

Dodatkowe wymogi dla dźwigu osobowego wynikające ze Standardów Dostępności dla Polityki Spójności :
– Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 2 cm
– Przy każdych drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą, który dźwig osobowy przyjechał oraz w którą zmierza stronę,
– Pojedynczy sygnał dźwiękowy powinien oznaczać wjazd do góry, podwójny zjazd na dół,
– Wskazana jest również informacja słowna „w górę” i „na dół”.
– Po obu stronach kabiny znajdują się ciągłe poręcze, a ich górna część znajduje się na wysokości 90 cm
– Panel sterowniczy w kabinie jest zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłogą i w odległości 50 cm od naroża kabiny,
– Panel sterujący w kabinie jest umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi otwierających się centralnie, a w przypadku otwieranych na bok – po stronie, w którą zamykają się drzwi,
– W przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystanków znajdują się nad przyciskiem alarmowym,
– Przyciski pojedyncze są ustawione w jednym rzędzie, pionowo lub poziomo (zalecane), odpowiednio: od dołu do góry przy układzie pionowym i od lewej w układzie poziomym,
– W przypadku większej ilości przycisków rozmieszczenie ich powinno być mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejności pięter (PN-EN 81-70: 2005).
– Wewnętrzny panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informację głosową,
– Przycisk kondygnacji z wyjściem ewakuacji (najczęściej „zero”) jest dodatkowo wyróżniony.

 Charakterystyka budynku:
– Ilość kondygnacji nadziemnych (przystankowych) – 11,
– wymiary szybu w rzucie poziomym (S x L):138,4 cm x 168,5 cm,
– Ściany szybu – betonowe,
– Głębokość podszybia – 1200 mm,
– Wysokość nadszybia – 3052 mm,
– Wysokość podnoszenia – ok. 30 m,
– Wyposażony w maszynownię.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315 specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 31.07.2022.

Wadium wynosi 5 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2022. do godziny 14.00 w Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2022. o godzinie 10.00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.