PRZETARG

Przetarg nieograniczony

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych dobudowy balkonów (49 szt.) do istniejących 5-cio kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315 specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.11.2022.

Wadium wynosi 10 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.03.2022. do godziny 14.00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2022. o godzinie 10.00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.