PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych:

zadanie nr 1: wymiana nawierzchni drogi, chodnika, placu Opole ul. Kośnego 31
zadanie nr 2: wymiana nawierzchni chodników i opasek oraz remont cokołów Opole ul. Dambonia 27, 29, 59-73, 87-101, 159-161, 163-165
zadanie nr 3: budowa zatoki postojowej Opole ul. Prószkowska 23-29
zadanie nr 4: wymiana nawierzchni chodników Ozimek ul. Sikorskiego 8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.09.2021 r.

Wadium wynosi po 2 000,00 zł za każde.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.