PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych:

temat –  wymiana nawierzchni asfaltobetonu parkingu na zapleczu budynku usługowego
adres – Opole ul. Dambonia 169
zakres – frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie i skroplenie emulsją drogową sfrezowanej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonem (warstwa wiążąca i ścieralna).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 28.02.2022 r.

Wadium wynosi 1 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.