PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych remontowych elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych remontowych elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

zadanie nr 1: Opole ul. Ozimska 53 remont 18 loggii
zadanie nr 2: Opole ul. Fabryczna 2-6 i 8-12 remont 56 loggii
zadanie nr 3: Opole ul. Wapienna 2-6 remont 3 schodów zewnętrznych
zadanie nr 4: Opole ul. 11 Listopada 12 remont 4 galerii komunikacyjnych
zadanie nr 5: Opole ul.Wilsona 54 remont 3 loggii
zadanie nr 6: Opole ul. Wrocławska 18A-D remont 48 loggii

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac  do 15.12.2021 r.

Wadium wynosi po 6 000 zł za zadanie nr 1, po 10 000 zł za zadanie nr 2 i 6, po 1 000 zł za zadanie nr 3 i 5, 2 000 zł za zadanie nr 4.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.