PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych:

zadanie nr 1: zabudowa pionów instalacyjnych na klatkach schodowych budynków mieszkalnych z osadzeniem drzwiczek w  Ozimku, pl. Wolności 2A-C, 4A-C, 6A-C
zadanie nr 2: wymiana drzwiczek szafek elektrycznych i gazowych na klatkach schodowych budynku mieszkalnego w Opolu ul. Spychalskiego 4A-D

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.06.2021.

Wadium wynosi po 2 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2021. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2021. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.