PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac czyszczenia 64 pionów kanalizacji sanitarnej

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac czyszczenia 64 pionów kanalizacji sanitarnej w 8-miu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ozimku przy ul. Korczaka i Sikorskiego

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.06.2021.

Wadium wynosi 1 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2021. do godziny 14:00 w Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2021. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.