PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych budynków

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych budynków:

zadanie nr 1: remont 5-ciu zewnętrznych galerii komunikacyjnych Opole ul. Andersa 1A-B
zadanie nr 2: remont 16-tu balkonów Opole ul. Kośnego 18-18A
zadanie nr 3: docieplenie ścian Opole ul. Chabrów 58 (ściana północna) i Chabrów 60 (wszystkie ściany wraz z podziemnymi)
zadanie nr 4: remont 32-ch daszków nad wejściami do budynków mieszkalnych Opole ul. Dambonia 31-45, 59-73, 87-101,115-129 (wymiana poliwęglanu komorowego i obróbek blacharskich, malowanie elementów stalowych i fragmentów elewacji)
zadanie nr 5: remont tarasu wejściowego Opole pl. Piłsudskiego 5-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.09.2021 r.

Wadium wynosi po 2 000,00 zł za każde.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.05.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.