PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych budynków

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych budynków

zadanie nr 1: remont 7 loggii budynku mieszkalnego Opole ul. Kośnego 66-68
zadanie nr 2: remont 9 balkonów budynku mieszkalnego Opole ul. Nysy Łużyckiej 64

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 31.05.2021.

Wadium wynosi po 2 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2021. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2021. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.