PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych dachów

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych dachów

zadanie nr 1: remont pokrycia dachu Ozimek ul. ks. Kałuży 11, 21, 23
zadanie nr 2: remont pokrycia dachu Ozimek ul. Korczaka 4, 6, Sikorskiego 21

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.11.2021.

Wadium wynosi po 1 500 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2021. do godziny 14:00 w Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2021. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.