PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych malowania klatek schodowych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych malowania klatek schodowych budynków mieszkalnych i usługowych:

zadanie nr 1: Asnyka 7-9, Norwida 8-10
zadanie nr 2: Opole ul. Luboszycka 2A-C, Sienkiewicza 26-28
zadanie nr 3: Opole ul. Spychalskiego 4A-D

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac  do 28.02.2022 r.

Wadium wynosi po 2 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.