PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z konserwacją zieleni

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z konserwacją zieleni polegających na koszeniu trawy, przycinaniu i formowaniu żywopłotów oraz krzewów na terenach Administracji Osiedla “DAMBONIA” OSM “Przyszłość” w Opolu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac sukcesywnie w latach 2021 r., 2022 r., 2023 r..

Wadium wynosi 1000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.03.2021. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2021. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.