PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych administracji Centrum w Opolu

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych administracji Centrum w Opolu:

zadanie nr 1: wykonanie klombu Kościuszki 3-11
zadanie nr 2: wykonanie klombów Waryńskiego 23-31, Sienkiewicza 26-28, Luboszycka 2A-C
zadanie nr 3: wykonanie żywopłotu Konsularna 3
zadanie nr 4: wykonanie klombów Wapienna 2-6
zadanie nr 5: wykonanie klombu i założenie trawnika Armii Krajowej 29-30
zadanie nr 6: wykonanie klombu Zapolskiej 28-36
zadanie nr 7: wykonanie klombu i założenie trawnika Fabryczna 22-36
zadanie nr 8: wykonanie klombów Ozimska 52-68
zadanie nr 9: przebudowa klombu 1 Maja 87-93

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 31.10.2021.

Wadium wynosi po 500 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.03.2021. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2021. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.