PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac:

zadanie nr 1: czyszczenie, mycie, dezynfekcja urządzeń i pomieszczeń zsypowych (2 razy w roku w latach 2021, 2022 i 2023) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych do 12-tu kondygnacji (88 pionów) na terenie Opola
zadanie nr 2: czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych do 12-tu kondygnacji (367 pionów) na terenie Opola

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac zadania nr 1 do do 30-go maja i 30-go listopada 2021, 2022, 2023.
Termin wykonania prac zadanie nr 2 do 30.11.2021 r.

Wadium wynosi po 3 000,00 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.05.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.