PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych:

zadanie nr 1:
temat: wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. ppoż w budynku usługowo-biurowym
adresy: Opole ul. Krakowska 37
zadanie nr 2:
temat: wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym
adresy: Opole ul. Pasieczna 6B
zadanie nr 3:
temat: wykonanie instalacji zimnej wody do węzłów cieplnych i podłączenia instalacji wewnętrznej c.o. i c.w. do węzłów w 4 budynkach mieszkalnych
adresy: Opole ul. Orzechowa 10-12, 14-18, 20-24, Orzechowa 26-30-Wilsona 9-11
zadanie nr 4:
temat: budowa podjazdów lub podnośników dla niepełnosprawnych przy budynkach mieszkalnych
adres: Opole ul. Dambonia 163-165, 159-161
zakres: budowa pochylni lub podnośnika w szczycie budynku, przebudowa ściany szczytowej parteru polegająca na likwidacji okna i wykonaniu drzwi
zadanie nr 5:
temat: budowa miejsc postojowych na terenie zielonym w szczycie budynku
adres: Ozimek ul. Sikorskiego 6
zadanie nr 6:
temat: wymiana instalacji zimnej wody w budynkach mieszkalnych 5-cio kondygnacyjnych
adres: Ozimek ul. 8 Marca 3A-D i pl. Wolności 2A-C
zadanie nr 7:
temat: remont z poszerzeniem loggii i docieplenie ścian budynku mieszkalnego 11-to kondygnacyjnego
adres: Opole ul. Prószkowska 23-29
zadanie nr 8:
temat: wykonanie zadaszeń wiatrołapów w budynku mieszkalnym 11-to kondygnacyjnym
adres: Opole ul. Wrocławska 16A-D

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac zadania nr 3 do 30.04.2021, a pozostałych zadań do 30.06.2021.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2021. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2021. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.