PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych:

zadanie nr 1: 
temat: wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. ppoż w budynku usługowo-biurowym
adres: Opole ul. Krakowska 37
zadanie nr 2: 
temat: budowa miejsc postojowych na terenie zielonym w szczycie budynku
adres: Ozimek ul. Sikorskiego 6
zadanie nr 3: 
temat: wykonanie zadaszeń wiatrołapów w budynku mieszkalnym 11-to kondygnacyjnym
adres: Opole ul. Wrocławska 16A-D

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac zadania nr 3 do 31.08.2021.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.