PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie wodomierzy ciepłej i zimnej wody

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2021 roku legalizacji 5411 szt. wodomierzy ciepłej i zimnej wody z odczytem manualnym oraz wbudowanym modułem do odczytu radiowego w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Administracji Osiedli: “CENTRUM”, “CHABRY”, “DAMBONIA”, “OZIMEK” I “ZAODRZE”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.11.2021 r.

Wadium wynosi 10 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.