PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonywanie obsługi pogotowia technicznego

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonywanie w okresie od 01.04.2021r. do 31.12.2023r. obsługi pogotowia technicznego w zakresie:

  1. instalacji wewnętrznych (w szczególności: instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, hydroforni, innych elementów budynku),
  2. instalacji elektrycznych,
  3. instalacji gazowych,

w zasobach Administacji Osiedli: “CENTRUM”, “DAMBONIA” i “ZAODRZE”.

Oferty można składać odrębnie na każdy powyżej wymieniony rodzaj instalacji i Osiedle.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00zł.
Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541.
Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Wadium wynosi 500,00zł na każde Osiedle i na każdy zakres prac (na całość zamówienia kwota wadium wynosi 4 500,00zł).

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2021r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.02.2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.