PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych i usługowych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 20 szt. drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych i usługowych na terenie Opola:

zadanie nr 1: Dambonia 16-19 szt. okien i 6 szt. drzwi
zadanie nr 2: Dambonia 167 – 2 szt. drzwi
zadanie nr 3: Niemodlińska 63 – 2 szt. okien i 1 szt. drzwi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.11.2021 r.

Wadium wynosi po 1 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.