PRZETARG

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych:

Zadanie 1:
Temat:
Remont 16 szt. loggii (9 sztuk od strony ul. Katowickiej i 7 sztuk od strony ulicy Ozimskiej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Adres:
Opole, ul. Ozimska 53
Zakres prac:
Wykonanie remontu 16 sztuk loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego na podstawie zaktualizowanej ekspertyzy technicznej.
Wykonanie aktualizacji ekspertyzy technicznej pn.: „Ocena stanu technicznego żelbetowych, prefabrykowanych płyt stropowych loggii 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego” z kwietnia 2021 roku, opracowanej przez Biuro projektów i Ekspertyz „Bis-PROJEKT”, 45-940 Opole, ul. Hiacyntów 11.
Rozwiązania techniczne przyjęte w zaktualizowanej ekspertyzie technicznej powinny w miarę możliwości odpowiadać rozwiązaniom technicznym przyjętym w ekspertyzie technicznej opracowanej przez Biuro projektów i Ekspertyz „Bis-PROJEKT”, 45-940 Opole, ul. Hiacyntów 11, pn.: „Ocena stanu technicznego żelbetowych, prefabrykowanych płyt stropowych loggii 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego” z kwietnia 2021 roku.

Zadanie 2:
Temat:
Remont elewacji północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegającego na wymianie docieplenia północnej ściany szczytowej i klatki schodowej.
Adres:
Opole, ul. Chabrów 94-96
Zakres prac:
Zgodny z projektem dostępnym pod linkiem: https://www.dropbox.com/scl/fo/2p1x5e1ru58emzfih22mk/h?dl=0&rlkey=09x7j85krlhlj2c47f8wv5d5c

Dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2023 r. o godz. 14:00