Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo- budowlanych:                                                                                                                                                                                                                      Zadanie 1: remont drogi wewnątrz osiedla, w obrębie budynku mieszkalnego przy ul. Chabrów 62-72, garaży i lokali użytkowych przy ul. Chabrów 60                                          Zadanie 2: przebudowa drogi wewnętrznej w Ozimku przy ul. Leśnej 9.

                                                                                                                Termin składania ofert został wydłużony do dnia 15.01.2024r. do godz. 14:00