PRZETARG

Przetarg nieograniczony

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie okresowych rocznych przeglądów budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw w zasobach Administracji Osiedli:
„CENTRUM”, „CHABRY”, „DAMBONIA”, „ZAODRZE” i „OZIMEK”

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00zł.
Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541.
Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail lub adres pocztowy.

Termin wykonania – do dnia 31.10.2022r.

Wadium wynosi 2000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2021r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.