PRZETARG

Przetarg ustny nieograniczony na lokal

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu
ogłasza:

Przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do nw. lokalu:

Przetarg ustny nieograniczony na lokal:

  1. Opole, ul. Alojzego Dambonia 55/14, pow. 33,40 m2
    cena wywoławcza – 157 926,00 złotych

Przetarg na ww. lokal odbędzie się w dniu 07 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Siedzibie Zarządu Spółdzielni w Opolu przy ul. Katowickiej 23, pokój 4.

Lokal zbywany jest w zastanym stanie technicznym.

Osoby stawające do przetargu obowiązane są do wpłaty do dnia 04 czerwca 2021 r. na konto PKO BP S.A. Oddział 1 w Opolu nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541 wadium, którego wysokość stanowi 10% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji udziela Dział ds. Organizacyjno-Członkowskich pok. 20, tel. 453-86-01 wew. 53, 37.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz na stronie www.osm.opole.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane winny złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu jego zapisów bez zastrzeżeń.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.