PRZETARG

Przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu: Opole, ul. Szymona Koszyka 20/21

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu ogłasza:
Przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do nw. lokalu:

Przetarg ustny nieograniczony na lokal:
1. Opole, ul. Szymona Koszyka 20/21, pow. 57,08 m2
cena wywoławcza – 255.503,00 złote.

Przetarg na ww. lokal odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 r. o godz. 10:00
W siedzibie Zarządu Spółdzielni w Opolu przy ul. Katowickiej 23, pokój 4.

Lokal zbywany jest w zastanym stanie technicznym.
Lokal zostanie udostępniony do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Osoby stawające do przetargu obowiązane są do wpłaty do dnia 14 lutego 2021 r. na konto PKO BP S.A. Oddział 1 w Opolu Nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541 wadium, którego wysokość stanowi 10% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji udziela Dział ds. Organizacyjno-Członkowskich pok. 20, Tel. 77-453-86-01 wew. 53, 42, 37.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz na stronie www.osm.opole.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane winny złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu jego zapisów bez zastrzeżeń.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.