WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do współpracy

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” prowadzi rozeznanie rynku w zakresie współpracy z firmami z branży: budowlanej, sanitarnej (w tym instalacje gazowe) i elektrycznej.

Współpraca będzie dotyczyć usług i robót budowlanych realizowanych w budynkach znajdujących się na terenie OSM „Przyszłość” i związana będzie z bieżącą konserwacją elementów budowlanych budynków oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Szczegółowy zakres usług i robót budowlanych objętych niniejszym zaproszeniem do współpracy przedstawiono w załączniku nr 1.

Warunki ewentualnej współpracy, zostaną określone w ramach przeprowadzanych z wybranymi oferentami negocjacji, zgodnie z przepisem art. 72 kodeksu cywilnego.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY – niezwłocznie po podpisaniu umowy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Odpowiedź powinna zawierać:

  • ofertę współpracy z informacją dotyczącą zakresu zrealizowanych i realizowanych prac o podobnym charakterze,
  • informacje o posiadanych zasobach (ludzkich, materiałowych i logistycznych) niezbędnych do realizacji usług i robót budowlanych objętych niniejszym zaproszeniem do współpracy, tj.:
    • ilość zatrudnionych pracowników,
    • dysponowanie bazą/siedzibą logistyczną,
    • dysponowanie specjalistycznym sprzętem budowlanym i instalacyjnym.

 

Uwaga:
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”, dysponuje w obrębie poszczególnych Administracji Osiedli nieruchomościami, które mogą stanowić bazy logistyczne dla potencjalnych Wykonawców z którymi OSM „Przyszłość” podpisze umowę o przedmiotowej współpracy.

Wynajem nieruchomości będzie realizowany na podstawie niezależnej umowy najmu, zawartej pomiędzy potencjalnym Wykonawcą, a Opolską Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość” w Opolu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE
1. Odpowiedź powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@osm.opole.pl, do dnia 31.10.2022 r. do godziny 15:00.