Współpraca

Zaproszenie do współpracy

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
prowadzi rozeznanie rynku w zakresie współpracy z firmami z branży elektrycznej

współpraca będzie dotyczyć usług i robót budowlanych realizowanych w budynkach znajdujących się na terenie OSM “Przyszłość” i związana będzie w szczególności z bieżącą konserwacją instalacji elektrycznych, instalacji domofonów, bram i szlabanów wjazdowych oraz z obsługą pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY – niezwłocznie po podpisaniu umowy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Odpowiedź powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę zgłaszającego podmiotu, numer telefonu, adres e-mail,
  • czytelnie podpisana,
  • uzupełniona o informację dotyczącą zakresu realizowanych prac

MIEJSCE ORAZ TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE

  1. Odpowiedź powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@osm.opole.pl do dnia 31.08.2021 r. do godziny 12:00.
  2. Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przyszłość” będzie kierować zapytanie ofertowe do podmiotów wybranych spośród tych, które odpowiedziały na niniejsze zaproszenie lub zaprosi do składania oferty w przetargu nieograniczonym lub ograniczonym.
  3. Niniejsze “zaproszenie do współpracy” zamieszczone na stronie: https://osm.opole.pl/ nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.