Ogłoszenie

Ogłoszenie

Z dniem 06.10.2021 r. rozpoczęła pracę Komisja Statutowa w OSM “Przyszłość”. Propozycje zmian do Statutu mogą zgłaszać Członkowie OSM “Przyszłość” na piśmie do Administracji Osiedla lub mailowo na adres: statut@osm.opole.pl. Wniosek powinien zawierać dane adresowe Członka zgłaszającego propozycję. Treść aktualnego Statutu jest dostępna na stronie internetowej www.osm.opole.pl oraz w Administracji Osiedla.

Wnioski prosimy składać do 30 listopada 2021 r.