OGŁOSZENIE

Otwarta kasa

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” uprzejmie informuje, że od dnia 01.03.2022 r. kasa przy ul. Katowickiej 23 jest ponownie otwarta dla mieszkańców.