Ogłoszenie

Sezon grzewczy 2021/2022

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że począwszy od dnia 18.09.2021 r. rozpoczyna w zasobach Spółdzielni sezon grzewczy 2021/2022.