Ogłoszenie

Wprowadzenie nowej TARYFY DLA CIEPŁA 20/2021

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola), pismem z dnia 11.06.2021r. poinformowała o wprowadzeniu nowej TARYFY DLA CIEPŁA 20/2021 obowiązującej od dnia 01 lipca 2021r.