Ogłoszenie

Wprowadzenie nowej TARYFY DLA CIEPŁA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola) na podstawie wydanej przez Publiczny Urząd Regulacji Energetyki w dniu 16.09.2021 r. decyzji nr 324/2021 oraz w dniu 02.06.2021 r. decyzji nr OWR.4210.1.2021.73.XX.DB, poinformowała o wprowadzeniu nowej TARYFY DLA CIEPŁA obowiązującej od dnia 01 lipca 2021r. oraz następnie od dnia 01 października 2021 r. (https://bip.ure.gov.pl/bip). Pełny tekst zmiany Taryfy dla ciepła 20/2021, dostępny jest na stronie internetowej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w Opolu www.ecosa.pl

Podwyżka cen jednostkowych za ciepło kształtuje się na poziomie ok. 10,5%