Ogłoszenie

Zawiadomienie

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Przyszłość” w Opolu składa podziękowania wszystkim członkom Spółdzielni, biorącym udział w pisemnym głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w dniach: 13-09-2021 r.; 14-09-2021 r.; 15-09-2021 r.; 16-09-2021 r.

Dzięki Państwa zaangażowaniu podjęte zostały poniższe uchwały zapewniające realizację obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa oraz ciągłość działania Spółdzielni.

Lp. Uchwała nr Dotyczy:
1
Uchwała nr 1/2021
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni OSM "Przyszłość" za rok 2020- WZ zatwierdziło sprawozdanie finansowe.
2
Uchwała nr 2/2021
Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć - WZ oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań w wysokości 10.000.000 zł
3
Uchwała nr 3/2021
Zatwierdzenia wysokości odsetek naliczonych od śr. finansowych ewidencjonowanych na funduszach poszczególnych nieruchomości. - WZ zatwierdziło wysokość naliczonych odsetek
4
Uchwała nr 4/2021
Podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2020 rok - WZ podzieliło wynik finansowy w wysokości 2 151 737,26 zł.