Dyżury

Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23, I piętro, pok. nr 4 od godz. 15.00 do 16.30

Aktualny harmonogram dyżurów:

  1. 09 stycznia 2024 r. – Tadeusz Gancarz
  2. 06 lutego 2024 r. – Dariusz Palak
  3. 05 marca 2024 r. – Grażyna Walkiewicz
  4. 02 kwietnia 2024 r. – Jerzy Bajorek
  5. 07 maja 2024 r. – Witold Krawczyk
  6. 04 czerwca 2024 r. – Andrzej Fura

UWAGA: W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemicznych, dyżury pełnione będą w wyznaczonych terminach telefonicznie pod numerem: 77 540 55 27.