Dyżury

Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23, I piętro, pok. nr 4 od godz. 15.00 do 16.30

Aktualny harmonogram dyżurów:

  1. 02 lipca 2024 r. – Wojciech Dudek
  2. 06 sierpnia 2024 r. – Dariusz Palak
  3. 03 września 2024 r. – Tomasz Bigda
  4. 01 października 2024 r. – Maria Polewiak
  5. 05 listopada 2024 r. – Małgorzata Kostrzewska
  6. 03 grudnia 2024 r. – Tomasz Ośródka

UWAGA: W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemicznych, dyżury pełnione będą w wyznaczonych terminach telefonicznie pod numerem: 77 540 55 27.