SKŁAD

Kadencja 2023-2026

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1
Krzysztof Skrocki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2
Maria Polewiak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3
Tomasz Ośródka
Sekretarz Rady Nadzorczej
4
Tadeusz Gancarz
Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
5
Witold Krawczyk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6
Grażyna Walkiewicz
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej
7
Jerzy Bajorek
Członek Rady Nadzorczej
8
Tomasz Bigda
Członek Rady Nadzorczej
9
Ludmiła Franiczek
Członek Rady Nadzorczej
10
Wojciech Dudek
Członek Rady Nadzorczej
11
Andrzej Fura
Członek Rady Nadzorczej
12
Mateusz Kisiel
Członek Rady Nadzorczej
13
Henryk Kolejewski
Członek Rady Nadzorczej
14
Małgorzata Kostrzewska
Członek Rady Nadzorczej
15
Dariusz Palak
Członek Rady Nadzorczej
16
Sylwia Polewiak
Członek Rady Nadzorczej