Skład

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1
Janusz Turek
Prezes Zarządu
2
Małgorzata Hejduk
Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
3
Jolanta Barzij
Członek Zarządu - Główny Księgowy