PRZETARG

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie w zasobach Zamawiającego, zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art.62 ust.1 pkt.2) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:
1. okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
2. okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej obwodów administracyjnych,
3. okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji piorunochronnej budynków,
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

ZADANIE 1 – w zasobach Administracji Osiedla „CENTRUM”
Wykaz obiektów stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1,

ZADANIE 2 – w zasobach Administracji Osiedla „CHABRY”
Wykaz obiektów stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2,

ZADANIE 3 – w zasobach Administracji Osiedla „OZIMEK”
Wykaz obiektów stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3,

ZADANIE 4 – w zasobach Administracji Osiedla „ZAODRZE”
Wykaz obiektów stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4,

Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2024 r. o godz. 14:00

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp