PRZETARG

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów technicznych:

zadanie nr 1:
temat: opracowanie projektu wymiany poziomej instalacji wody zimnej wraz z wyprowadzeniem zaworów podpionowych na korytarze piwniczne w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, pięciokondygnacyjnych.
adres: Ozimek, ul 8 Marca 5 i 7.

zadanie nr 2:
temat: opracowanie projektu budowy parkingu obejmującego 60 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, ogrodzenia oraz infrastruktury technicznej: instalacji  oświetleniowej, elektrycznej do sterowania szlabanami, monitoringu oraz w przypadku konieczności  kanalizacji deszczowej.
adres: Opole, ul Chabrów 50A, działka nr 1351, k.m. 11.
zakres prac: zgodnie ze wstępną koncepcją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

zadanie nr 3:
temat: opracowanie projektu oświetlenia ogólnego z funkcją oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego klatek schodowych i korytarzy w  budynku mieszkalnym, 12- to kondygnacyjnym.
adres: Opole, ul. Dambonia 159-161
zakres prac: zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

zadanie nr 4:
temat: opracowanie projektu budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem wejścia do budynku mieszkalnego, 12-to kondygnacyjnego.
adres: Opole, ul. Zwycięstwa 2-4
zakres prac: zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ.

zadanie nr 5:
temat: opracowanie projektu budowy schodów zewnętrznych oraz pochylni zewnętrznej do poziomu parteru w budynku handlowo- usługowym
adres: Opole, ul. Dambonia 169.
zakres prac: zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2023 r. o godz. 14:00