PRZETARG

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjno-budowlanych branży sanitarnej:

Zadanie 1:
temat –  wykonanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym,  4 kondygnacyjnym.
adres –   Opole ul. Karpacka 16-24
zakres – zgodnie z dokumentacją techniczną dostępną pod linkiem: https://www.dropbox.com/sh/nflzc5tfmwse9h0/AACVqKQ-_bqINuPc9NN6u-gGa?dl=0

Zadanie 2:
temat –  wykonanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji  w budynku mieszkalnym, 4 kondygnacyjnym.
adres – Opole ul. Karpacka 26-34
zakres – zgodnie z dokumentacją techniczną dostępną pod linkiem: https://www.dropbox.com/sh/dagonqi99fsjppi/AAB02Z8oVmmZBzPGsB9CLWGRa?dl=0

Zadanie 3:
temat – wymiana instalacji zimnej wody, cyrkulacji  oraz ciepłej wody użytkowej w  budynku mieszkalnym, 5 kondygnacyjnym.
adres – Opole ul. Niemodlińska 48.
zakres – zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ oraz   dokumentacją techniczną dostępną pod linkiem: https://www.dropbox.com/scl/fo/zfirinwlejwpxeuzf91js/h?dl=0&rlkey=8i20u2mdlr2rfyit7jqmlnn74

Zadanie 4:
temat –  wymiana zaworów podpionowych regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych.
adres – Opole ul. Dambonia 59-73, 115-129.
zakres – zgodnie z  dokumentacją techniczną dostępną na stronie internetowej  Spółdzielni: www.osm.opole.pl.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2023r. o godz. 14:00