PRZETARG

Przetarg ustny nieograniczony

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu ogłasza:
Przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do nw. lokali:

1. Przetarg ustny nieograniczony na lokal:
Opole, ul. Wojska Polskiego 2-4/64, pow. 49,46 m2
cena wywoławcza – 252 719,00 zł.

Przetarg na ww. lokal odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 10:00
w
siedzibie Zarządu Spółdzielni w Opolu przy ul. Katowickiej 23, pokój 4.

2. Przetarg ustny nieograniczony na lokal:
Ozimek, ul. Gen. W. Sikorskiego 8a/10, pow. 75,03 m2
cena wywoławcza – 273 606,00 zł.

Przetarg na ww. lokal odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 12:00
w
siedzibie Zarządu Spółdzielni w Opolu przy ul. Katowickiej 23, pokój 4.

Lokale zbywane są w zastanym stanie technicznym.
Lokale zostaną udostępnione do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Osoby stawające do przetargu obowiązane są do wpłaty do dnia 23 czerwca 2023 r. na konto PKO BP S.A. Oddział 1 w Opolu Nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541 wadium, którego wysokość stanowi 10% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji udziela Dział ds. Organizacyjno-Członkowskich pok. 20, tel. 77-453-86-01 wew. 6.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz na stronie internetowej, pod tym linkiem.
Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane winny złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu jego zapisów bez zastrzeżeń.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargów bez podania przyczyny.