PRZETARG

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego istniejących balkonów, 5 łączników klatek schodowych i części w obrębie lokalu mieszkalnego nr 6/34 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Piłsudskiego 5-6 w Opolu, w celu określenia przydatności do użytkowania oraz niezbędnych do wykonania robót naprawczych i remontowych.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2023 r. o godz. 15:00